Vizyonumuz:

Millî birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket ederek, başta üyelerimiz ve köylülerimiz olmak üzere, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek, toplumumuzun sosyo-kültürel bilgi düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak suretiyle, bu çerçevede faaliyet gösteren dernekler içerisinde öncü ve örnek bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak.Misyonumuz:

• Üyelerimiz arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlamak, akrabalık bağlarını güçlendirmek,
• Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlandırarak bu bilinci gelecek nesillere aktarmak suretiyle, genç nesillerin birbirlerini tanımalarını ve bir arada olmalarını sağlamak,
• Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, nitelikli nesiller yetiştirmek,
• Gençler arasında her türlü sporu teşvik etmek, halk oyunları, müzik, vs. konularda destek olmak,
• Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayıcı her türlü yasal faaliyette bulunmak,
• Üyelerimizin, sosyal, kültürel, ve ekonomik hayatta aktif birer birey olmalarını sağlamak,
• Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmak,
• Bayramlarda, özel-dini günlerde, düğün ve cenazelerde sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaşmak,
• Toplumsal örgütlenme bilinci oluşturarak, toplum yararını ön planda tutmak suretiyle, birlikte hareket etmeyi sağlamak,
• Üyelerimizin gücünü bir araya getirerek ve tüm imkanlarımızı kullanarak köyümüze kaliteli hizmetlerin ulaşmasına aracı olmak,
• İlgili Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yardım temin etmek ve köyümüzün sorunlarına çözüm üretmek, alt yapı eksiklerini giderecek çalışmalar yapmak,
• Yöremize özgü kültürel değerlerimizi incelemek, derlemek ve korumak; bu kültürün, tarihi ve coğrafi zenginliklerini çeşitli etkinliklerle, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak,
• Kültürümüzün, geleneklerimizin yaşatılması konusunda çalışmalar yapmak,
• Güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,
• Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.