KEKİKLİ KÖYÜ

olur

KEKİKLİ KÖYÜ YER İSİMLERİ


YER İSİMLERİ
1 Ayvaza
2 Kavaklık
3 Ardıçlık
4 Zemikelsor
5 Kopopluk
6 Somalar
7 Kurt Yuvaları
8 Nodlar
9 Köprübaşı
10 Parmaklık
11 Saçile
12 Yoşalı
13 Kelsor
14 Cirk
15 Sisağhlı
16 Hulert
17 Büyük Kuzey
18 Küçük Kuzey
19 Gazavet
20 Babacanati
21 Kumlu
22 Ponğargoza
23 Kelsor
24 Kapmizyer
25 Dönecektaş
26 Zenkela
27 Buğday Tarlaları
28 Micnek
29 Periçor
30 İncesu
31 Kıldızyer
32 Salın Koltuğu
33 Tavkolo
34 Kurun Burnu
35 Sarsarek
36 Ağhonun Tarlası
37 İnce Güney
38 Meşenin Gediği
39 Oturacak Sırt
40 Selgah
41 Kapraçlık
42 Yel Suyu
43 Aşağı Ark
44 Yalman Oluk
45 Taro (Darı) Tarlası
46 Kort Ceviz
47 Korenin Deresi
48 Ogeçe
49 Taş Oluk
50 Tahar
51 Yarlar
52 Bayır Tarla
53 Yıkılgan
54 Giyamlar
55 Ağhoser
56 Susuz
57 Kala Taşı
58 Gamurğhol
59 Eğri Kurun
60 Köprübaşı
61
62 Salın Başı
63 Yukarı Ark
64 Hazitev
65 Kapan
66 Kort
67 Abiyat
68 Postun Deresi
69 Çatak
70 Pert
71 Poso
72 Yeki Armut
73 Boz Yokuş
74 Çayırlar
75 Kelsorun Güneyi
76 Hul
77 Saçvet
78 Sakanor
79 Palağh
80 Kötü Yol