K E K İ K L İ

kekikli_yayla

ERZURUM - OLUR - KEKİKLİ KÖYÜEski Adı : Salaçur
İlçe Merkezine uzaklığı: 34 km
İl Merkezine Uzaklığı : 210 km
Rakım : 1300 - 2000


İlçemizin kuzey batısında yer alan köyümüzün 650 – 700 yıldır yaşanan bir yer olduğu bilinmektedir. Köyümüzün de yer aldığı bölge, özellikle Orta Asya ve Ahıska Türkleri’nden, büyük göçler almıştır.

Köyümüz 93 Harbinde iki ateş arasında kalmıştır. Köyümüzün dağlarında halen o dönemden kalma mermi kovanları bulunmaktadır. 1917 Bolşevik İhtilaline kadar Rus işgali altında kalmıştır. Restore edilerek öğretmen lojmanı ve Kekikli Köyü ilköğretim okulu olarak 2007 yıllına kadar kullanılan bina dönemin izlerini yansıtan en büyük kalıntılardandır. Bu yapının o dönemde Rus karargahı olarak kullanıldığı bilinir. Günümüzde okul olarak kullanılan bu yapının yanında benzeri ikinci bir bina daha yapılmış. Bu yapı da Rus askerleri tarafından kışla olarak kullanılmış. Bu binaya "Poçta" (Posta) denilirmiş. Bu binaların yapımında yontma taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar; okulun karşısında yer alan kuşakların kırılması neticesinde aşağılara yuvarlanan kayaların yontulmasıyla elde edilmiştir. Rusların bölgeden çekilmesiyle boş kalan bu binaların taşları, zaman içerisinde, köylülerimiz tarafından parça parça sökülerek değişik amaçlarla farklı yerlerde kullanılmıştır. Taşların bir kısmı da günümüzde Orta Mahalle'de yer alan caminin yapımında kullanılmıştır. Böylece zaman içerisinde bu ikinci bina tamamen ortadan kalkmıştır. Ruslar tarafından köyümüzde yapılmış üçüncü yapının da günümüzdeki caminin bulunduğu yerin yanında yer aldığı söylenmektedir. Bu yapı da zaman içerisinde sökülerek ortadan kalkmıştır. Ayrıca o dönemde, Sumat'taki Kal'a Taşı denilen yerde, Ardanuç, Hod, Alos ve Salt tarafından gelebilecek saldırılara karşı Ruslar tarafından gözetleme kalesi yapılmıştır. Burası da günümüzde mevcut olmayan yapılar arasında yer almaktadır.


Kekikli Köyü Erzurum’un Olur İlçesine bağlıdır. Olur 1958 yılına kadar Oltu ilçesine bağlı bucak olarak kalmış, 1958 yılında ise ilçe olmuştur. Köyümüz ilçeye en uzak köylerden biri olup; ilçeye 34 km. il merkezine yaklaşık 210 km. dir. Köyümüzün ilk adı Salaçur’dur. Köyümüz Salaçur deresinin geçtiği vadide kurulduğundan dolayı bu ismi almıştır. Daha sonra Kırk Pınar olan köyümüzün adı son olarak Kekikli Köyü olarak değiştirilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere bol miktarda doğal kekik bulunur. Oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Köyümüzün sekiz mahallesi bulunmaktadır. Köy merkezine ikişer kilometre uzaklıkta Salt ve Sumat mahalleleri bulunmaktadır. Bu mahalleler köyümüzün en uzak mahalleleridir. Diğer mahalleler; Nikoloz, Cafargil, Orta Mahalle, Gögüngil, Bayramgil ve Yukarı Mahalle'dir.

1946 yılında açılan okulumuzda 110-125 öğrenci sayılarına ulaşılmış ise de şu anda köy okulumuz kapanmış olup, taşımalı sistemle eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler zor şartlarda, 34 kilometrelik mesafedeki ilçeye giderek eğitim almaktadır. Öğretmen, sağlık ocağı, sağlık personeli ve imam bulunmamaktadır. Su ve kanalizasyon şebekesi mevcut değildir. Yetkililerin köyümüze katkıları beklenmektedir.

Köyümüze 1981 yılında yol, 1987 yılında elektrik gelmiştir. 2009 yılında Gögüngil'in dereye ve Bayramgil'in dereye birer adet köprü yapılmıştır. Ankara’da kurulan dernek üyeleri ve Bursa’da ikamet eden köylülerimizin de katkılarıyla 2009 yılında Sumat’ın yaylasından Kılacet’in yaylasına, Köyümüzün yaylasından Hod’un yaylasına yeni yol yaptırılarak çevre köy ve ilçelere bağlantılar sağlanmıştır. Köyümüz deniz seviyesinden 1300-2000 metre yükseklikte yer almaktadır. Daha çok Karadeniz iklimine sahiptir. Kış mevsimleri çok sert geçen köyümüzün ilk ve sonbaharı bol yağışlıdır. Yakacak ihtiyacı Ardanuç ormanlarından temin edilmektedir. 2017 yılı itibariyle köyümüzde 123 kişi yaşamaktadır. Köyümüz 1960 yılından sonra büyük göç vermiştir. Köyümüzün dışarıda olan nüfusu 1000 kişinin üzerindedir. Köyümüzde Orta Mahalle, Salt ve Sumat mahallelerinde birer cami olmasına rağmen, şu anda merkez cami kullanılmaktadır.

inekler_8

Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Yüksek dağlarda sıcaklığın düşük olmasından dolayı dağ çayırları (alpinler) yer almaktadır. Dağ çayırları Doğu Anadolu’nun yüksek dağları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında yaygındır. Gür otlarla kaplı dağ çayırları yaylacılık ve hayvancılık açısından büyük önem taşır. Küspe yüzü görmeyen, köyümüzün kekik kokulu dağlarında, tamamen doğal çayırlarda beslenip yetiştirilen hayvanlarımız -özellikle büyük şehirlerde- kurban ihtiyacını karşılamada diğer yörelere nazaran daha çok tercih sebebi olmaktadır.

kiraz_k

Arazi yapısının engebeli olması ve kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle tarım fazla gelişememiştir. Genellikle buğday, arpa, yulaf, yonca ekimi yapılmakta, fasülye, patates, salatalık, domates, banta (ahlat, yaban armudu), armut, elma, salor (erik), ceviz, kirkat (alıç), vişne ve kiraz yetiştirilmektedir. Kekikli köyü son turfanda kirazın yetiştirildiği köydür.
bal_3

Köyümüzde arıcılık da yapılmaktadır. Coğrafyamızın iklimi ve bitki örtüsü özellikleri arıcılıktan verimi yüksek sonuçlar alınması imkanı sağlayacak niteliktedir. Köyümüz kuzeyde Artvin’in Yusufeli ve Ardanuç ilçeleriyle komşudur. Karadeniz ile komşu olması nedeniyle doğal ve zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu nedenle köyümüzde üretilen bal, çeşitli ilçelerin katıldığı bal yarışmalarında defalarca dereceye girmiştir. 2006 Akdağ şenliklerinde birincilik almıştır.Köyümüzün yapısı kırsal, engebeli, kayalık ve bir kısmı ormanlık olup, bir çok yabani kuş ve hayvan türünü barındırmaktadır.


harita_olur

Yaylamızın orta kısmında küçük bir göl yer almaktadır. Etrafında bulunan üç dağın, isimlerini, yörede yaşamış olduğuna inanılan, üç kardeş evliyadan aldığı anlatılmaktadır. Keren'de Kerem Baba, Pireli'de Pir Ali Baba ve Ziyaret Dağı'mızda da Ziyaret Baba isimli evliyaların mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir.


Ziyaret Dağı'nın arka tarafında Artvin'in köylerinden Hod yer almaktadır. Köyümüzün suyu Ziyaret dağının zirvelerinden çıkmaktadır. Kırk gözeden çıkan pınarlar birleşerek şelale şeklinde dağdan aşağılara doğru akmakta ve köylülerimizin ihtiyacını gidermektedir. Bu suyun paylaşımı iki köy arasında sorun olmuş. Hod'lular kendi taraflarına yönlendirir, Salaçur'lular kendi tarafına yönlendirirlermiş. Bu nedenle zamanla iki köy arasında problem giderek artmış. Bir rivayete göre çıkan kavga neticesinde bir köylü hayatını kaybetmiş. Sonrasında Allah'ın hikmetiyle su Ziyaret'in zirvesinden yaklaşık iki yüz metre aşağıdan her iki köy istikametine doğru ikiye ayrılmış, böylece iki köy arasındaki husumet sona ermiştir.

Köyümüz balı, peyniri, suyu, kirazı ve misafirperverliği ile ünlüdür.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÖYÜMÜZÜN MUHTARLARI


ADI VE SOYADI
Yusuf Karakaş 2 sefer
Tahsin Şahin (Tahir)
Hilmi Atmaca
İsrafil Başar (İsmail)
Binali Pekşen
Cemal Öner (Şaban) 2 sefer
Hasan Pala
Şevket Seven
İzzet Öner
Abdurrahman Kılıç
Gülpaşa Özmen
Hüseyin Işık
Mecit Işık
Şerif Beyen 4 sefer
Seyfeddin Polat
Yusuf Öner
Sıddık Yılmaz


KÖYÜMÜZDE YAPILMIŞ OLAN DEĞİRMENLER


Yukarı Mahallede Yer Alan Değirmenler:
1 Cuma Ustagilin Değirmen
2 Dilbargilin Değirmen
3 Ömergilin Hasan Önerin Değirmeni
4 Selimoğullarından Binali Özdoğanın Değirmeni
Orta Mahallede Yer Alan Değirmenler:
5 Ali Palanın Değirmeni
6 Tebelleş Mehmet Palanın Değirmeni
7 Ahmet Özmen, İdris ve Sıddık Yılmazların Ortak Değirmeni
8 Orta Değirmen
Nikoloz Mahallesinde Yer Alan Değirmenler:
9 Cığızgilin Alinin Değirmeni
10 Remis Dayigilin Değirmeni
11 Cemil Karakaşın Değirmeni
Sumat Mahallesinde Yer Alan Değirmenler:
12 Hakkı Sevenin Değirmeni
13 Abdul Çiftçinin Değirmeni
Salt Mahallesinde Yer Alan Değirmenler:
14 Pehlül Balcının Değirmeni
15
16
17
18 Şemsettin Koçakın Değirmeni. (aynı anda 2 taşın döndüğü, bulgur ve gendime döven ding)
Cafargil Mahallesinde (Mezra) Yer Alan Değirmen:
19 Enver Yılmazın Değirmeni


NOT: Eksik gördüğünüz kısımları ve ilave etmek istediğiniz bilgileri iletiniz.