OLUR

olur

OLUR TARİHİ


 İlçemizde yerleşim çok eskilere dayanmakta olup, İlçenin ilk bilinen adı Tavusker’dir. Tavusker adı ise eski tarihi kaynaklara göre Kafkasya’da Derbent kesimlerinde yaşayan Saka-İskit Türk boylarından biri olan Ta-Ok lardan gelmektedir.


Bölge savaşlarla sürekli el değiştirmiştir.


1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 harbi) sonrasında imzalanan, 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması ile Olur ve çevresi Rus idaresine girmiştir. Ayestefanos antlaşmasının şartları çok ağırdı.


Büyük devletlerin Ayestefanos Antlaşmasını kabul etmemeleri üzerine Ayastefanos Antlaşması’ndaki maddeler, 13 Haziran 1878 tarihinde toplanan Berlin Kongresi’nde yeniden ele alındı. Görüşmelerden sonra Ayastefanos Antlaşması yürürlükten kaldırılarak, onun yerine 13 Temmuz 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında  imzalanan Berlin Antlaşması yürürlüğe konulmuştur. Bu Antlaşma ile de Kars, Ardahan, Batum yöresi (Oltu ve Olur dahil) Rusya'ya bırakıldı.


Bölge kırk yıl Rus esaretinde kalmıştır. 1917 yılında Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali sonrasında Ruslarla 3 Mart 1918 tarihinde Brest Litovsk Antlaşması imzalandı. Antlaşma ile Rusya Kars, Ardahan, Batum'dan çekilecekti.


Rus birlikleri geri çekilirken, birtakım ağır silah ve mühimmatı bölgedeki ermenilere bırakmışlardır. Silah ve cephane yönünden güçlenen ermeniler bölgedeki köylerde sürekli katliam yaparak, köyleri acımasızca yakıp yıkmışlardır. Bunun üzerine örgütlenen yöre halkı tarafından ermenilere karşı direniş hareketleri başlatılmıştır. Daha sonra Yarbay Gürsel Bey komutasındaki birlikler 25 Mart 1918 de Oltu’yu düşman işgalinden kurtarmışlardır. Aynı birlikler Olur çevresinde oluşturulan milis kuvvetleri ile birilikte 28 Mart 1918’de Olur ilçemizi düşman işgalinden kurtarmışlardır.


Olur 1922 tarihinde Nahiye olmuş ve Oltu’ ya bağlanmıştır. İlçemiz 1958 tarihine kadar OLTU ilçesine bağlı bucak iken, 1958 tarihinde Oltu’ dan ayrılarak ilçe olmuştur.


OLUR KÖYLERİ (MAHALLELERİ)


KÖY (MAHALLE) ESKİ ADI
1 Akbayır Kah
2 Altunkaya Mehenk
3 Aşağı Çayırlı Aşağı Kızılköy
4 Aşağı Karacasu Aşağı Peneskert
5 Atlı Ori
6 Beğendik Pırdanos
7 Beşkaya Parisor
8 Boğazgören Ürek
9 Bozdoğan Mohoş
10 Coşkunlar Eğrikilise
11 Çataksu Tavusker
12 Eğlek Ortiz
13 Ekinlik Oğdadap
14 Filizli Keraşot
15 Güngöründü Könk
16 Ilıkaynak Arkünis
17 Kaban ...
18 Kaledibi ...
19 Karakoçlar Pulur
20 Keçili Niyakom
21 K E K İ K L İ SALAÇUR
22 Köprübaşı ...
23 Oğuzkent Horket
24 Olgun Akütüs
25 Olurdere ...
26 Ormanağzı Karnavas
27 Şalpazarı Malakes
28 Sarıbaşak Haynes
29 Soğukgöze Kapk
30 Süngübayır İniset
31 Taşgeçit Gesmani
32 Taşlıköy Hükam
33 Ürünlü Cüleker
34 Uzunharman Haydos
35 Yaylabaşı Kamis
36 Yeşilbağlar Norpet
37 Yıldızkaya Kivi
38 Yolgözler Sevkar
39 Yukarı Çayırlı Yukarı Kızılköy
40 Yukarı Karacasu Yukarı Peneskert

- GENEL COĞRAFİ ÖZELLİKLER -harita_olur

Bulunduğu bölge: İlçemiz coğrafi olarak Doğu Anadolu - Doğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır.


Rakım:Deniz seviyesinden yüksekliği 1327 metredir.


Yüzölçümü:820 km2


Erzurum il merkezine uzaklığı:Yaklaşık 170 km.


Çevre İlçeler:Doğusunda; Şenkaya (Erzurum) ve Göle (Ardahan), Batısında; Yusufeli (Artvin), Kuzeyinde; Ardanuç (Artvin), Güneyinde; Oltu (Erzurum) Yer almaktadır.


İklim:Olur ilçesi, Doğu Karadeniz Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümü arasında yer aldığından iklim de geçiş özelliği göstermektedir. Kışın İlçe merkezi ile güney kesimlerde ve Oltu Çayı Vadisi çevresinde iklim biraz daha ılıman olmasına karşın, ilçenin rakımı yüksek kuzey-doğu kesimlerinde ise iklim oldukça sert olup yağışlar daha çok kar şeklinde olmaktadır. Yazları ise sıcak ve kurak iklime sahiptir.


Bitki örtüsü:Doğu Karadeniz ile komşu olması nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.


Ekonomik durum:İlçemizde halk geçimini genellikle hayvancılıktan sağlamaktadır. Doğu Karadeniz ile komşu olması nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Son yıllarda arıcılık, seracılık ve meyvecilik de artmaktadır. Ormanları genel itibariyle dişbudak, sarıçam, meşe, pelit ve karaağaçtan oluşmaktadır.


: